AFIRMAȚII ANTISEMITE 1

Paul Jul 08, 2022

Citind zilele acestea despre scrierile anti-Semite ale așa zișilor „Părinți Bisericești”, nu pot să nu remarc faptul că acești oameni (desigur nu toți, unii), au căzut într-un păcat atât de mare încât nu vor primi binecuvântarea lui Dumnezeu (bineînțeles dacă nu sau pocăit între timp), după cum Însuși Dumnezeu îi spune lui Avraam: „Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Genesa 12:3)

Intenționat sau nu, au făcut un mare rău, atât poporului lui Dumnzeu cât și Lui Însuși. Prin afirmațiile făcute, nu numai că au ajuns o piatră de poticnire pentru poporul evreu cît ci și prin faptul că au adus atât rău acestei națiun încât celelate neamuri l-au persecutat în anii istoriei.

Iată una din afirmațiile făcute de „marii Părinți ai Bisericii”, Ioan Crisostom sau Ioan Gură de Aur cum mai este cunoscut, afirmație făcută în sec. V d.Hr.:

„De aceea, fugiți de adunările și de locurile sfinte ale iudeilor. Nici un om sa nu cinstească sinagoga pentru cărțile sfinte; să o urasca și sa o ocoleasca pentru că iudeii batjocoresc și le maltrateaza pe cele sfinte, pentru că ei refuză să creadă cuvintele lor, pentru că ei ii acuză de necredinta cea de pe urmă” (Omilia I la Evrei 5.8)

Ceea ce îndeamnă acest personaj este o incitare la ură față de poporul evreu, o declarație antisocială, marginalizând-ul.