„Tu ești Fiul Meu astăzi te-am născut” în interpretarea apostolului Pavel

Paul dec. 18, 2021

**„**Eu voi vesti hotărârea Lui,” - zice Unsul- „Domnul Mi-a zis: „Tu ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut” (Psalmul 2:7)

Acest verset este o profeție mesianică!

Afirmația pe care David o face în acest verset, este interpretat de apostolul Pavel în trei moduri diferite:

a) Învierea morților

În Antiohia Pisidiei Pavel, în ziua sabatului, s-a ridicat în picioare în sinagogă și a început să-L predice pe Mesia. În Fapte 13:32-33 el afirmă astfel:

Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: „Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut.”

În această intrpretare accetul cade pe expresia „astăzi te-am născut”, vrând să dovedească faptul că Mesia Yeshua a înviat din morți.

b) Fiul lui Dumnezeu

Când Pavel vrea să dovedească că Domnul Yeshua Mesia este Fiul Lui Dumnezeu, citează din acest verset:

După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin prooroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile … Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut?” Și iarăș: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu?” (Evrei 1:1-2, 5)

Dovada că Domnul Yeshua este Fiul Lui Dumnezeu, este învierea Lui din morți:

Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește duhul sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 1:3-4)

Pentru această interpretare Pavel pune accent pe „Fiul Meu”, cu scopul de a argument faptul că Yeshua este Fiul lui Dumnezeu.

c) Mare Preot

În epistola adresată evreilor, Pavel argumentează faptul că Domnul Yeshua este Mare Preot, desigur după râduiala lui Melchisedek. În favoarea acestei interpretări teologice, Pavel citează din Psalmul 2:7:

Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tot așa și Hristos, nu Și-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” (Evrei 5:4-5)

Iar în cea de a 3-a interpretare, accentul cade pe „Cel ce I-a zis” adică pe Dumnezeu, ca să dovedească faptul că Yeshua este Marele Preot.