Împărăția cerurilor se ia cu năvala?

Paul mai 15, 2021

Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de El. Isus le-a zis: „Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile; pentrucă ce este înălțat între oameni, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și proorocii au ținut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. (Luca 16:14-17)

În primul rând: aparent Yeshua face o afirmație ciudată. Yeshua a spus că, începând cu Ioan Botezătorul, care a predicat despre faptul că Împărăția lui Dumnezeu este aproape (ea NU avenit încă) și că pentru a intra în ea trebuie ca oamenii să se pocăiască și să se boteze. Cum de la Ioan oamenii au intrat în Împărăție dând năvala (traducerea Cornilescu).

Însă se vede clar că mesajul lui Ioan a fost respind de cei mai mulți. Mesajul lui Yeshua a fost respins și de asemenea mesajul apostolilor a fost respins. Oamenii NU au căutat să intre în Împărăție dând năvală.

The Scripture 2009 traduce astfel Luca 16:16:

The Torah and the prophets are until Yoḥanan. Since then the reign of Elohim is being announced, and everyone is doing violence upon it. Tora și profeții sunt până la Ioan. De atunci Împărăția lui Elohim este anunțată și fiecare o tratează cu violență.

De la predica lui Ioan oamenii nu au căutat să INTRE ÎN EA cu forța, dând năvală !!!!

Yeshua stă de vorbă cu Fariseii care erau iubitori de bani și își băteau joc de Yeshua după ce au ascultat mesajul lui (cf v.14-15a) - Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea, și își băteau joc de El. Isus le-a zis: „Voi ...

Aceștia au respins mesajul lui Ioan și a lui Yeshua tratând mesajul Împărăției cu violență. Matei face mult mai clară imagine:

Şi pe când se duceau, Isus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie scuturată de vânt? Totuşi ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor. Totuşi ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet. Fiindcă acesta este cel despre care este scris: Iată, eu trimit pe mesagerul meu înaintea feţei tale, care îţi va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun: Între cei născuţi din femei nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Baptist; cu toate acestea, cel mai mic în împărăţia cerului este mai mare decât el. Mat 11:12 Şi din zilele lui Ioan Baptist până acum, împărăţia cerului suferă violenţă şi oamenii violenţi o iau cu forţa. Fiindcă toţi profeţii şi legea au profeţit până la Ioan. Şi dacă voiţi să primiţi, acesta este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Dar cu ce voi asemăna această generaţie? Este asemănătoare copilaşilor şezând în pieţe şi strigând la tovarăşii lor, Şi spunând: V-am cântat din fluier şi nu aţi dansat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi jelit. Fiindcă a venit Ioan, nici mâncând nici bând şi ei spun: Are drac. Fiul omului a venit mâncând şi bând şi ei spun: Iată, un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Totuşi, înţelepciunea este justificată prin copiii ei. (Matei 11:7-19 traducerea Fidelia)

Iată alte două pasaje care vorbesc despre același fapt:

Preoții lui calcă Legea Mea și Imi pîngăresc lucrurile Mele sfînte, nu fac nici o deosebire între ce este sfînt și ce nu este sfînt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat, își întorc ochii de la Sabatele Mele, și sînt pîngărit în mijlocul lor. (Ez. 22:26)

Preoții lui calcă (ebr. chamas = violență) Legea Mea ... se poartă cu violență, tratează cu violență Legea Mea

Proorocii ei sunt ușuratici și înșelători; preoții ei pîngăresc lucrurile sfinte, calcă Legea (Țefania 3:4)

Calcă (ebr. chamas = violență) Legea … se poartă cu violență, tratează cu violență Legea

Fariseii (cu ei vorbea Yeshua) au tratat mesajul lui Ioan și a lui Yeshua de asemenea cu violență !!!! Iată ce mai citim din Evanghelia lui Ioan:

„La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns și a ieșit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Și așa a plecat din Templu” (Iona 8:59)

În al doilea rând: Legea și proorocii NU au ținut până la Ioan !!! În v 16 Yeshua spune că Torah și profeții au ținut până la Ioan iar în v 17 spune că este veșnică !!!! NON-SENS

În v 16 expresia Legea și proorocii au ținut pînă la Ioan înseamnă că Tora și profeții au vorbit despre venirea și lucrarea lui Ioan - „Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Neteziți calea Domnului”, cum a zis proorocul Isaia.” (Ioan 1:23) - Un glas strigă: „Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul (ebr. Elohim) nostru! (Isaia 40:3) – Yeshua este Elohim !!!