Cheile lui Dumnezeu

Paul nov. 20, 2021

În cartea Genesa citim următoarea expresie:

„Şi Dumnezeu şi-a amintit de Rahela şi Dumnezeu i-a dat ascultare şi i-a deschis pântecele„ (Genesa 30:22)

„și ia deschis pântecele” este o expresia prin care înțelegem că există o ușă care trebuie deschisă. Ca să fie deschisă trebuie să aibă o cheie. Din mai multe pasaje biblice înțelegem că există uși pe care numai Dumnezeu le poate dechide, deoarece numai Dumnezeu are cheile. Iată ce citim:

„Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide și când va închide el, nimeni nu va deschide” (Isaia 22:22)

Mesajul lui Isaia este o profeție cu privire la Mesia, care deține cheia casei lui David. Această profeție este reluată în cartea apocalipsa unde este vorba tot despre Mesia care deține cheia casei lui David:

„Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Celce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide” (Apocalipsa 3:7)

Aș vrea să vedem acum câteva chei pe care numai Dumnezeu le ține, dar care le „împrumută” și oamenilor.

a) Cheia care deschide pântecul: nașterea

„Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soru-sa și a zis lui Iacov: „Dă-mi copii, ori mor!” Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis: „Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, care te-a oprit să ai copii? ... Dumnezeu i-a dat ascultare şi i-a deschis pântecele” (Genesa 30:1-2, 22)

Observăm din aceste versete că în ultimă instanță, Dumnezeu este Acel care dă copiii oamenilor.

b) Cheia care deschide mormintele: învierea

„Și veți ști că Eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!” (Ezechiel 37:13)

Dumnezeu afirmă că într-o zi, va deschide mormintele și va scoate oamenii din ele. Aceasta înseamnă înviere. Tot în privința aceasta cartea apocalipsa afirmă:

„Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților” (Apocalipsa 1:18)

Domnul Isus este Cel care deține cheile. El este Cel care este învierea și viața!

c) Cheia care deschide cerul: ploaia

În cartea Deuteronom citim:

„Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimeată țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mînilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut” (Deuteronom 28:12)

Această cheie a fost „împrumutată” lui Ilie. Scriptura spune:

„Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu” (1 Regi 17:1)

d) Cheile Împărăției lui Dumnezeu

Inițial aceste chei au fost date Fariseilor:

„Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentrucă voi închideți oamenilor Împărăția cerurilor: nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre” (Matei 23:13)

Luca spune că acestea sunt cheile cunoștinței:

„Vai de voi, învățători ai Legii! Pentrucă voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței: nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împedecat să intre” (Luca 11:52)

Însă aceste chei au fost date acum sfinților apostoli:

„Îți voi da cheile Împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ, va fi deslegat în ceruri” (Matei 16:19)

e) Cheia abisului

Despre această cheie citim în cartea apocalipsa:

„Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță. Și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fîntânii Adîncului, „și a deschis fântâna Adâncului” (Apocalipsa 9:1-2)