Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine

Paul ian. 21, 2021

În timpul cinei, Mântuitorul se adresează ucenicilor printr-un discurs. La începutul acestui discurs, Isus face următoarea afirmație:

„Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine” (In. 14:1)

Afirmația este un imperativ. O poruncă. În pofida necazurilor care vor veni, ucenicilor li se poruncește să nu-și piardă credința în Dumnezeu și nici credința în El, ca fiind Mesia.

Pentru a înțelege pe deplin aceste cuvinte trebuie să ne întoarcem în timp. O expresie similară o găsim în cartea Exodului:

„Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul Său Moise.” (Exod 14:31)

Asupra acestei afirmații din Exod un rabin a scris:

„Acestea te învață că oricine are încredere în păstorul lui Israel este ca și cum ar crede în El care a vorbit și lumea a venit în existență” (Rabbi Shimon bar Yochai).

Cu alte cuvinte poporul evreu își dovedea credincioșia lor pentru Dumnezeu crezând în Moise.

Mântuitorul nostru Yeshua, este Profetul promis de Dumnezeu în cartea Sfântă. Moise a scris despre Isus. Mântuitorul este ca Moise.

Isus este întipărirea exactă a Tatălui. Cine L-a văzut pe Isus, L-a văzut pe Tatăl.