Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El

Paul Apr 30, 2022

Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El, și-i scapă din primejdie” (Psalmul 34:7)

Pavel, apostolul neamurilor spune că tot ceea ce Dumnezeu a promis v-a aduce la îndeplinire (2 Cor. 1:20). Toate promisiunile Lui sunt demne de încredere!

În acest verset găsim o promisiune pe care Dumnezeu o face. Dumnezeu a promis protecție divină prin intervenția unui înger. Însă promisiunea este una condiționată: „celor ce se tem de El”.

Pe paginile Scripturilor găsim împlinirea acestui verset în viețile unor oameni temători de Dumnezeu.

Primul personaj pe care-l găsim pe paginile Scripturilor este Lot. Iată ce afirmă apostolul Petru:

dacă a osândit El la peire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați; (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite;) însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucerniciși să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății” (2 Petru 2:6-9)

Al doilea personaj pe care îl amintesc este profetul Daniel. După ce Împăratul Darius semnează decretul, în care se cerea ca nimeni să nu se închine altui dumnezeu în afară de el, Daniel este prins rugându-se Dumnezeului său. Ca și consecință este aruncat în groapa cu lei.

Dumnezeu închide gura leilor trimițând pe îngerul Său, salvându-l estfel pe Daniel:

Și Daniel a zis împăratului: „Veșnic să trăiești, împărate! Dumnezeul meu a trimes pe îngerul Său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!” (Daniel 6:21-22)

Iar al treilea personaj este apostolul Petru. După ce este închis pentru că a predicat Evanghelia, Dumnezeu trimite îngerul Său și-l salvează din închisoare:

În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini” (Fapte 12:6-7)